Magunkról

„Itt futostunk a kies berekben,
Víg, csapongó, játszi kis seregben,
Itt tanultuk édes anyanyelvünk,
Serdült ifjakká is itten lettünk.
E drága föld adott nékünk tápot,
Legyen érte mindörökké áldott!”

(Tulcsik Ferenc)

27 év nagy idő egy ember életében! Az újszülöttből iskolapadot koptató nebuló, majd komoly érettségiző, világmegváltó ifjú ember lesz ennyi idő alatt. Tanul, megismeri a világot, az embereket, megtalálja a helyét az Életben. Egy egyesület is ilyen változásokon megy át.

1984-ben, huszonhét évvel ezelőtt néhány aktív városáért tenni akaró, diákéveire nosztalgiával visszagondoló, vagy az új világ közeledtét előre megérző közéleti ember, volt újhelyi diák kezdeményezése alapján elkezdődött a sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Körének szervezése. Első elnökünk: Dr. Soltész Pál, Engelberth László titkár és Jánosi Lászlóné (†), Zahoránszky Anna és Juhász István elnökségi tagok vezetésével működni kezdett a megálmodott baráti társaság a Művelődési Ház szakköreként. A tagok őszinte barátsága és szeretete fogta össze a volt piarista, „gimis”, „keris” és „mezős” egykori diákokat. Habár Daragó Ferenc és Fehér József nem voltak újhelyi diákok, mégis segítették a szervezést és még ma is az egyesület munkájának aktív résztvevői.

Működött még egy-egy csoport Budapesten Péter Zoltán, Miskolcon előbb Forray József, majd Gergely László vezetésével. Rendszeresen látogatták egymás rendezvényeit.

Diák Baráti Kör célja: „az újhelyben tanult diákok baráti kapcsolatainak ápolása, mélyítése, az öregdiákok otthonát adó városához való kötődésének erősítése, a hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése”. A baráti kör tagjai mindent megtettek azért, hogy igazi közösséggé váljanak. Felkutatták az innen elszármazott egykori újhelyi diákokat, akik nemcsak rendezvényeiket látogatták, hanem kimagasló tudásuk, elismertségük révén sokat segítettek és segítenek ma is volt iskoláiknak és diákvárosuknak. Mert jó képzést adtak az újhelyi középiskolák! A tudományok és ismeretek elmélyítése mellett, neveltek is, tartást adtak, büszkék lehetünk arra, hogy itt tanultunk.

„Mert igenis a tájnak és a bennünket körülvevő környezetnek van emberformáló hatása. Számít, hogy Kazinczy naponta itt gyalogolt a főutcán a levéltárba, hogy Kossuth és mindkét Andrássy itt járt gimnáziumba, hogy Rákóczi a szomszéd faluban, Borsiban született, számít, hogy a Bodrog játékosan bodorog, hogy a Ronyvából határfolyó lett, hogy bevehettem magam a hegyek időtlen, emberelőtti világába, ahol bársonyderekú őzek húzódnak le a zuzmarás téli hidegben a város fölé, hogy a Popelyás minden tavasszal a vadvirágok pazar színeibe öltözik, és hogy mindez az enyém, mert ide tartozom.”

(Dr. Czigány Lóránd)

A világ minden részén találkozhatunk volt „újheliekkel”, tudósokkal, kutatókkal, orvosokkal, mérnökökkel, politikusokkal, pedagógusokkal, művészekkel és munkájukat az itt tanult szorgalommal és becsülettel végző volt diáktársainkkal. Mi az az erő, ami szinte vonzza, hívja az újheli diákokat? A régi alma mater szeretete, a hű barátok, az ifjúság szép emléke, a huncut diákcsínyek felelevenítése, a Kossuth bálok hangulata, a szeretett szülők sírhelyei…

1997-ben a baráti kör egyesületté alakult Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre néven. Programjainkat elődeink hagyományait folytatva szerveztük havi rendszerességgel. Az egyesület elnöke: dr. Ugrai György, titkára Dr. Tóthné Wieland Ildikó, az elnökség tagjai, Jánosi Lászlóné, Zahoránszky Anna, Hajdú Edit, dr. Lenár Györgyné és Papp László. A megnyíló pályázati lehetőségek segítségével szélesebb körű tevékenységre adódott lehetőség.

Az egyesület és munkája egyre ismertebb lett városszerte és az újhelyi diákok körében.

3 témakört céloztunk meg:

  • Önképzés, ismeretterjesztő előadások a tudomány különböző ágait népszerűsítve.
  • A diákhagyományok ápolása, diák- és érettségi találkozók.
  • Közösségépítés, kirándulások.

Megszerveződött Budapesten a Széphalom Vendéglőben a fővárosba és környékére került volt újhelyi diákok találkozóhelye, ahol negyedévenként találkoznak. Természetesen eljönnek hagyományos szeptemberi találkozóinkra és mi is meglátogatjuk őket.

2009-től új elnökséggel folytatódik az elődök kiváló munkája. dr. Lenár Györgyné elnök, Éles Lászlóné alelnök, Dr. Mészáros Péter, Nagy István és Kemenczky Kálmán. Növekedik a taglétszám, eredményes pályázatok segítségével színesebbé válik a tevékenységi kör palettája. Két kiemelkedő nagy rendezvény a „Sátoraljaújhely sportélete 1945 – 65 között” kiállítás és az egyesület 25 éves évfordulójának megszervezése sikerként könyvelhető el.

2011. februárjától Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Közhasznú Egyesület lettünk. Az elmúlt 27 évben több, mint 120 ismeretterjesztő előadást, egyéb összejöveteleket: hagyományos diáktalálkozókat, érettségi találkozókat, bel- és külföldi kirándulásokat, szalonnasütéseket, farsangi csülkös vacsorákat, nőnapi és karácsonyi ünnepélyeket szerveztünk. Tartjuk a kapcsolatot a helyi középiskolákkal és kollégiumokkal. örömünkre ők is egyre nagyobb számban látogatják rendezvényeinket. Részt veszünk a város közéletében. A Városi Önkormányzat civileknek kiírt pályázatain is sikeresen szerepelünk. Különdíjjal jutalmazzuk az „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny legjobban szereplő újhelyi és határon túli versenyzőjét.

Taglétszámunk jelenleg 85 fő. Találóan nevezte egyesületünket Dr. Zinner Tibor diáktársunk a diákokat a régi alma máterrel összekötő köldökzsinórnak. Örömmel töltene el bennünket, ha minél több fiatal csatlakozna hozzánk, hogy mi is megújulhassunk ismereteinkben és szellemünkben egyaránt.

Ha szeretnék felvenni velünk a kapcsolatot, vagy valamiben segíteni tudunk, keressenek minket, mindenkit tárt karokkal és szeretettel várunk.

„Vonzott úgy-e, szíved hozzánk?
Vonz Újhely szeretete?!
Mintha csak gyermekünk lennél.
Üdvözöl Zemplén megye.”

(id. Bajusz József)

Sátoraljaújhely, 2011. február

dr. Lenár Györgyné
Zambon Anicéta

elnök

Ha megtetszettek a fenti idézetek, szemezzenek irodalmunk aszúszemeiből a Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 750. évfordulója alkalmából megjelent

Martinák Jánosné: „Múzsák a Magas - hegy tövében” című művéből!

Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Egyesület
Juhász István elnök

3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.
+36 30 935 5361

Archív (2011-2017)